Estas interessat en el món dels serveis turístics? T’agradaria apronduir els teus coneixements sobre els productes turístics?

Des de l’Ajuntament de Deltebre organitzem un curs de'”Desenvolupament de Productes Turístics” .

L’objectiu general d’aquest curs és arribar a ser capaç de crear productes i/o serveis turístics atenent a les característiques territorials i variables socioeconòmiques.

Els objectius  específics són:

 • Implementar els productes, serveis i/o destinacions turístics seleccionant les variables de més impacte socioeconòmic per a l’entorn.
 • Dinamitzar els recursos econòmics territorials, relacionant l’activitat dels agents locals amb el producte o servei turístic creat.
 • Identificar els efectes del turisme en l’àrea o en la zona.
 • Realitzar tots els estudis necessaris per conèixer la capacitat de càrrega de la destinació on es durà a terme el producte o servei turístic.
 • Identificar els components del màrqueting de serveis que incideixen en la creació, oferta i promoció d’un determinat producte turístic.
 • Executar les tècniques necessàries per al desenvolupament i posada en marxa d’un nou producte.
 • Executar les tècniques necessàries per establir els nivells de producte o servei turístic.
 • Caracteritzar el producte, servei i/o destinació turística per establir les decisions de marca.
 • Identificar les polítiques, plans i programes estratègics de desenvolupament local.
 • Seleccionar i utilitzar les polítiques, plans i programes de desenvolupament turístic i local.
 • Aplicar les tècniques adequades per seleccionar els equips humans i les tècniques adequades per dinamitzar els recursos de la zona.
 • Aplicar les tècniques de dinamització seleccionades.
 • Valorar la repercussió de la dinamització turística duta a terme, com a oportunitat de desenvolupament local, econòmic i de benestar social.
 • Identificar i seleccionar els diferents ajuts i subvencions a les quals es pot acollir una destinació turística per tirar endavant un producte o servei turístic.

 

El curs és completament gratuït i està adreçat a persones actives ja sigui en Règim General o que siguin Autònoms/es, mentre que les places per a persones aturades estan limitades.

Aquest curs té una durada de 30h i s’impartirà els dissabtes des del 17 de febrer fins el 28 d’abril, de 10:00h a 13:00h, a l’aula de formació de la biblioteca.

Si estas interessat en aquest curs passa per l’Ajuntament de Deltebre a demanar informació o bé escriu al correu dinamitzacioeconomica@deltebre.cat

Per a més informació sobre el temari del curs feu clic aquí.

 

Aspirants inscrits