Com fer un currículum vitae?

Els departaments de recursos humans de les empreses solen rebre muntanyes de currículums, molts acompanyats de cartes de presentació, de persones interessades a aconseguir la feina que ofereixen. El primer objectiu és que es fixin en el teu currículum i et convoquin a una entrevista per conèixer-te en persona.

El currículum és el document en que, quan cerques feina, facilites les dades personals, la teva formació i l’experiència laboral per motivar l’interès d’alguna empresa i aconseguir una entrevista de selecció. Ha de ser clar, breu, ben ordenat i ben escrit; hi has de destacar les aptituds i n’has d’eliminar les dades supèrflues.

 

Apartats
Dades Personals
Ha de constar Nom i cognoms, Adreça (amb el codi postal i la població), Data i lloc de naixement, Telèfon, DNI (opcional).

Dades Formatives
La formació la podem classificar en formació reglada i Formació no reglada, (formació ocupacional, privada, etc.).
S’ha de posar l’any i el centre on es van realitzar els estudis, en el cas de la formació ocupacional s’especificarà el nombre d’hores. S’han d’indicar els títols més alts (per exemple, no cal posar el graduat si s’és llicenciat)
Quan la formació sigui molt extensa podem afegir un apartat de formació complementària (seminari, congressos, conferències, etc).

Idiomes i informàtica
Només inclourem aquest apartat en el cas que aquestes dades tinguin importància per si mateixes, ja que el lloc ho requereix. Si no és així, i/o no es tenen amplis coneixements, es poden posar en el sector d’altres coneixements.
S’especificarà el nivell d’idiomes que s’ha assolit (pex “Nivell C”, “First Certificate”) i l’any en que s’ha obtingut. En el cas de no tenir cap títol, es posarà el nivell de coneixements a nivell de parlar i escriure.
En referència a la informàtica es posaran tots els llenguatges que es coneixen, centre i any si s’ha fet un curs.

Dades laborals
En aquest apartat s’ha de posar la empresa en que s’ha treballat, el període de temps en anys, les funcions desenvolupades i el càrrec ocupat. Es pot afegir l’experiència laboral sense contracte i, si l’experiència laboral és molt minsa, les pràctiques realitzades.

Altres Dades
Posarem la informació que no encaixa en altres apartats, però que recolza la nostra candidatura, com pex vehicle propi, carnet de conduir, disponibilitat horària, cartes de recomanació, aficions i hobbies (només en el cas que aquests tinguin relació amb el lloc de treball; per exemple per una oferta de feina en una botiga d’esports, pot ser convenient que especifiquem si practiquem algun esport).

També us adjunto un currículum de mostra per a que a través d’ell pugueu crear el vostre CV.

Aquí el podeu descargar en format Word.

 

Aspirants inscrits