Es cerquen Metges especialistes 148 visites

L’Hospital Comarcal d’Amposta cerca, per a la borsa de treball per a cobrir futures eventualitats, Metges especialistes en:

Pediatria / Neuropsicologia

Cirugia / Traumatologia

Oftalmologia / Otorrinolaringologia

Aparell digestiu / Farmàcia Hospitalària

Dermatologia / Urgències

Medicina Internista / Rehabilitació

Geriatria

 

Requisits:

 • Llicenciatura en medicina i Cirugia
 • Especialitat corresponent (via Mir o titulació homologada)
 • Acreditar la certificació de no haver estat condemnat, per sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. (Es pot sol·licitar Certificat a: www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/registro-central-delincuentes)

 

Es valorarà:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Disponibilitat total i flexibilitat horària.
 • Formació addicional pel lloc de treball.
 • Experiència laboral en el lloc de treball .
 • Coneixements de català, oral i escrit
 • Polivalència funcional en l’acompliment de les tasques derivades del lloc de treball . 

Si us plau, abstenir-vos de presentar CV qui NO compleixi els requisits

 

Les persones interessades hauran de lliurar la següent documentació:

 • Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria)
 • Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (fotocòpia compulsada)

A la següent adreça:

HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA

Departament de Recursos Humans

Ref. HCA.MESP.10.17

curriculum.amposta@grupsagessa.com

 

Termini màxim de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2018

Per a més informació feu clic aqui.

 • ¡Aquesta oferta està caducada!