Es busca Administratiu/va 1409 visites

L’Ajuntament de Tortosa treu a concurs públic d’ocupació.

Es busca:

Personal Funcionari de Carrera

  • Classificació: Escala d’administració general, subescala auxiliar.
  • Denominació plaça: Auxiliar administratiu/va.
  • Números places annex personal: 28 i 29.
  • Grup: C2.
  • Jornada: Completa.
  • Nombre de vacants: 2.
  • Sistema de selecció: Concurs oposició, torn lliure.

No es considerarà modificació de l’oferta l’augment de les places compromeses fi ns a un 10%

Per a inscripcions a l’oferta i més informació feu clic aqui.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.