Es cerca Oficial Serraller 336 visites

Serralleria de Tortosa cerca oficila Serraller per fer treballs de serralleria, amb experiència mínima de 36 mesos en llocs similars.

Les funcions a realitzar són:

  • Treballs de serralleria d’obres
  • Realització i muntatge d’escales metàl·liques, baranes, portes, estructures,…
  • Fabricació amb material de ferro inoxidable

Requisits:

  • Títol de Fp de Grau Mig Superior.
  • Disponiblitat de vehicle propi
  • Haver treballat en el sector de la serralleria d’obres
  • Disposar de coneixements d’oficial de 1ª

 

 

 

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.