Convocatòria d’oposicions a la Generalitat 43 visites

El 13 de novembre s’obre el termini per inscriure’s a la convocatòria de 760 places del cos superior d’administració i a la convocatòria de 151 places del cos subaltern reservades a persones amb discapacitat intel·lectual. Les sol·licituds es poden presentar fins a l’11 de desembre.

760 places del cos superior d’administració (subgrup A1)

Distribució de les places:

  • 480 places de l’opció general
  • 190 places del cos específic de l’opció jurídica
  • 30 places del cos específic de l’opció econòmica
  • 34 places del cos específic de l’opció de prevenció
  • 26 places cos específic de l’opció de medi ambient

Per accedir a les places de l’opció general, només cal tenir un títol oficial del nivell universitari de grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura. En canvi, els cossos específics requereixen una titulació concreta.

Aquesta convocatòria inclou per primera vegada l’opció de medi ambient.

151 places del cos subaltern reservades a persones amb discapacitat intel·lectual

Aquesta convocatòria s’adreça a les persones que tinguin reconeguda una discapacitat intel·lectual i la condició legal de discapacitat/ada amb un grau igual o superior al 33%.

Nivell de coneixements de llengua catalana

En tots dos processos cal acreditar el nivell de coneixements exigit. Si no es disposa de l’acreditació, cal superar una prova obligatòria i eliminatòria sobre aquests coneixements durant el procés de selecció, sempre que s’hagin superat les proves eliminatòries anteriors.

Les sol·licituds només es poden presentar per internet

Per més informació sobre l’oferta clica aquí

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.