Es busca Auxiliar de Laboratori 432 visites

Empresa ubicada a Amposta busca un/a Auxiliar de Laboratori.

S’ofereix:

  • Contracte d’obra o servei
  • Jornada partida o a torns (de 6:00h a 14:00h i de 14:00h a 22:00h)
Les funcions a realitzar són:
  • Control de qualitat de materies primeres
  • Control de qualitat de productes semielaborats i `productes acabats
  • Registre de dades
  • Seguiment de proves
  • Preparaci´´o de mostres i enviaments
  • Ordre, cuidat i neteja de les instal·lacions i equips

 

Per a inscripaicons en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.