Es busca Educador/a Social 246 visites

La Fundació Privada Resilis desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc
social o amb possibilitat de patir-ne.

Es busquen persones amb la titulació de Grau o Diplomatura d’Educació Social (o que estiguin a punt d’obtenir-la) o CFGS Integració Social per incorporar a la seva BOSSA DE SUBSTITUTS/ES, per treballar en els seus centres.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari
 • Realitzar accions educatives
 • Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu (depenent del la durada de la substitució i del torn a substituir)
 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment
 • Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa

S’ofereix:

 • Possibilitat de participar en els processos de selecció per vacants estables

Requisits:

 • Diplomatura/Grau en Educació Social o CFGS en Integració Social
 • Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l’adolescència
 • Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre d’Acollida
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards
 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi
 • Disponibilitat i flexibilitat horària
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació

Per inscriure’t en aquesta oferta prem o còpia al navegador el següent enllaç, o escaneja el codi BIDI.
http://tinyurl.com/yycmhmhm

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.