Es busca Educador/a Social CPA Grèvol 30 visites

La Fundació Privada Resilis, que desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social o amb possibilitat de patir-ne, busca Educador/a Social CPA Grèvol a Roquetes.

Les tasques a realitzar són:

 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari
 • Realitzar accions educatives
 • Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu
 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment
 • Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa

S’ofereix:

 • Contracte laboral de llarga durada
 • Horari:
  • Dilluns i dimarts de 14:30h a 22:00h
  • Dimecres, dijous i divendres de 17:00h a 22:00h
  • Un cap de setmana de cada tres: de 9:00h a 21:00h (quan es treballa cap de setmana, es descansa dilluns i dimarts)
 • Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social
 • Incorporació: 20 de juny del 2019

Requisits:

 • Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible)
 • Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a l’adolescència
 • Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CRAE, CREI o Centre d’Acollida
 • Valorable coneixements de la llengua àrab
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards
 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació
 • Perfil competencial:
  • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat
  • Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura
  • Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents
  • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal
  • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre
  • Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes
  • Gestionar les crisis i els conflictes
  • Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles
  • Capacitat de treballar sota pressió
  • Formar-se de manera continuada

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.
http://tinyurl.com/y44y35qu

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.