Es busca Educador/a Social per a pis assistit 195 visites

Saura Corporativa busca un/a Educador/a Social per a pis assistit de joves d’entre 16 i 18 anys.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Afavorir el procés d’autonomia de la persona jove mitjançant el treball amb el vincle educatiu per facilitar que el jove assoleixi els seus objectius personals, de formació i d’inserció sociolaboral
 • Preparar l’entrada del jove en el recurs i fer el procés d’acollida i informar-lo dels drets i deures (RRI)
 • Confeccionar conjuntament amb el jove el seu pla de treball
 • Fer seguiment del PTI jove dins l¿espai tutorial
 • Organitzar i participar en les assemblees amb els joves de l’habitatge
 • Facilitar una bona relació de convivència en el pis
 • Mediar perquè la convivència amb la comunitat de veïns sigui òptima
 • Fomentar l¿adquisició d¿hàbits saludables
 • Transmetre eines pel maneig de situacions conflictives
 • Vetllar perquè les condicions de l’habitatge siguin òptimes i afavoreixin el creixement personal
 • Treballar valors de la comunitat i personals que afavoreixin el creixement del jove/ la jove
 • Potenciar que el jove ampliï les relacions positives amb el seu entorn
 • Vetllar perquè el jove tingui la seva documentació al dia
 • Acompanyar el procés de sortida del jove al finalitzar la seva estada en l¿habitatge
 • Compartir, transmetre i contrastar la informació del procés del jove
 • Participar en les reunions d’equip
 • Participar en espais i debats del col·lectiu

Requisits:

 • Disposar experència de 6 mesos
 • Experiència en atenció a la infància/adolescència (imprescindible)
 • Estudis:
  • Diplomtaura amb titulació en Educació Social (imprescindible)
 • Idiomes:
  • Castellà avançat (imprescindible)
  • Català avançat (imprescindible)
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Disposar de eprmís de conduir tipus B

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.