L’empresa Freyssinet SA busca un/a Oficial de 2ª.

Les tasques a desenvolupar són:

  • Obra de rehabilitació
  • Demolicions
  • Treballs en alçada
  • Paviments
  • Forjats
  • Impermeabilització
  • Treballs en guix

Requisits:

  • CFGM Edificació i Obra Civil
  • Curs 60 PRL i de 20h cinstrucció

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.