Es busca Psicòleg/a 275 visites

La Fundació Privada Resilis, la qual desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social o amb possibilitat de patir-ne busca un/a Psicòleg/a per al centre CREI El Penyadral de Santa Maria de Palautordera, centre residencial d’educació intensiva que té per objectiu donar resposta educativa i assistencial als adolescents que presenten alteracions de conducta.

Les tasques a desenvolupar són:

 • En relació amb els/les adolescents:
  • Fer l’avaluació psicològica de l’adolescent en la vessant emocional, cognitiva i psicopatològica
  • Fer el tractament, la intervenció i la prevenció, si escau, de l’àrea emocional i relacional
 • En relació a la família o persona de referència:
  • Fer la intervenció, sobre els casos derivats per l’equip, amb el familiar responsable del jove amb dificultats psicològiques, i fer assessorament i orientació psicoeducativa, tant de manera individual com grupal
 • En relació amb l’entorn:
  • Fer valoració psicològica dels factors de l’entorn de les persones en els àmbits d’intimitat i de la comunicació, per afavorir el propi control
 • En relació amb l’equip interdisciplinari:
  • Planificar i elaborar el programa terapèutic individual conjuntament amb la resta de l’equip
  • Proporcionar pautes d’intervenció i orientació psicològica a l’equip interdisciplinari
  • Participar en l’elaboració de la memòria anual d’activitats del centre i altres estudis i treballs i facilitar les dades relatives a l’àmbit de la seva competència
  • Coordinar-se amb la Xarxa de Salut Mental i participar de manera activa en els plans de millora del centre

S’ofereix:

 • Contracte al 100%
 • Horari: dilluns de 15h-21:30h/dimarts de 9:30h-16h/dimecres de 8:30h-16h dijous de 12h-20h i divendres de 8:30h-17:00h
 • Incorporació: 22/10/2018

Requisits:

 • Perfil competencial:
  • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat
  • Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura
  • Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents
  • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal
  • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre
  • Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes
  • Gestionar les crisis i els conflictes
  • Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles
  • Capacitat de treballar sota pressió
  • Formar-se de manera continuada
 • Altres requisits:
  • Llicenciatura o Grau en Psicologia (imprescindible)
  • Estar especialitzat, preferentment en clínica i formació en psicoteràpia
  • Preferentment disposar d’experiència en l’àmbit de la infància i l’adolescència amb problemes de conducta
  • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards
  • Disposar de carnet de conduir i vehicle propi per arribar al centre
  • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació

Per inscriure’t en aquesta oferta prem o còpia al navegador el següent enllaç, o escaneja el codi BIDI.
http://tinyurl.com/y8vvg39p

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.