Es busca Tècnic de Manteniment 151 visites

Empresa del baix Ebre busca un/a Tècnic de Manteniment per tal de complir els procediments establerts, segons els paràmetres de producció, qualitat i prevenció de riscos laborals, sota la linia del comandament del Departament de Manteniment.

Requisits:

 • Disposar de Cicle Formatiu de Grau Mità en electricitat y/o mecànica
 • Disposar d’experiència demostrable en un lloc similar durant 3 anys, preferiblement en un entorn industrial
 • Competències Professionals:
  • Persona implicada
  • Capacitat de treballar en equip
  • Alt grau de resolució
  • Sensibilitzat amb la millora contínua

Les tasques a realitzar són:

 • Repassar els controls de manteniment preventiu confeccionat pels seus superiors
 • Reparacions d’averies
 • Control de “stock” en el material de reposició
 • Manteniment preventiu: substitució d’elements electromecànics i complimentar controls de stock y/o fitxes de manteniment
 • Manteniment Correctiu: realització de reparacions electromecàniques, garantir la seguretat del personal que treballa en les màquines avariades i posar en coneixement dels responsables qualsevol desviació en matèria de producció, qualitat o prevenció de riscos laborals
 • Formació: Mostrar interès per formar-se en matèria de manteniment facilitada per l’empresa o de forma particular
 • Prevenció de riscos laborals: Col·laborar en detecció riscos laborals, complir amb totes les normes establertes i posar en coneixement als responsables qualsevol incidència en matèria de prevenció de riscos laboral

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.