Es busca Tècnic Orientador/a Insertor/a laboral 255 visites

Empresa ubicada a Tortosa busca un/a Tècnic Orientador/a Insertor/a Laboral.

Les tasques a realitzar són:

 • Desenvolupar les tasques vinculades al programa que li pertoqui com a orientador/a
 • Realitzar l’entrevista inicial i elaboració de l’itinerari individual de totes les persones derivades
 • Disseny, planificació, execució i avaluació d’accions relacionades amb la valoració dels perfils professionals, aptituds i coneixements de la qualificació professional en relació als requeriments i característiques dels llocs de treball derivats de les accions de prospecció
 • Disseny, planificació, execució i avaluació d’accions de seguiment de les candidatures proposades a les empreses per comprovar els resultats de les derivacions i introduir millores en properes accions de derivació
 • Disseny, planificació, execució i avaluació d’accions de preparació de les entrevistes laborals
 • Acompanyament de forma continuada al participant durant tot el projecte, establint la periodicitat de les reunions en funció de les necessitats de cada persona jove
 • Mantenir contacta amb el o la tutora de l’entitat contractant per realizar un seguiment acurat de l’experiència professional del o la jove participant
 • Gestió administrativa del programa
 • Realitzar totes aquelles tasques necessàries per al correcte desenvolupament, seguiment, avaluació i tancament de les accions desenvolupades

Requisits:

 • Llicenciatura en pedagogia, psicologia o àmbit social
 • Experiència en algún programa d’ocupació juvenil
 • Disposar de permis de conduir tipus B
 • Disopsar de vehicle propi

S’ofereix:

 • Contracte a mitja jornada
 • Duració determinada
 • Horari: adaptable (oficina oberta matí it arda)
 • Incorporació immediata

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.