Es busca un/a educador/a social a Tortosa 457 visites1 sol·licitud

L’Onada precisa un/a educador/a social per a la seva Residència de la tercera edat ubicada a Tortosa.

Les funcions i tasques a realitzar són:

  • Dissenyar, executar i avaluar el programa Anual d’activitats socioculturals i educatives d’acord amb els objectius generals del centre, i adequant-lo al Pla Individual de cada usuari
  • Transmetre estratègies i eines que facilitin la relació i comunicació interpersonal per a potenciar i mantenir les aptituds necessàries per a les activitats de la vida diària
  • Vetllar per la interrelació de les persones ateses a l’entorn immediat, mitjançant objectes significatius
  • Coordinar amb professionals d e diversa qualificació a l’hora de dissenyar i implementar estratègies d’ntervenció cultural
  • Motivar als residents sobre la importància de la seva participació per aconseguir la seva integració i relació positiva amb el seu entorn
  • Entre d’altres pròpies de la seva categoria

S’ofereix contracte de 20h setmanals, de durada determina i horari a concretar.

Es requereixen estudis universitaris d’Educació Social.

La ubicació del centre de treball és a C/Bisbe Serra, 6  de Tortosa.

Interessats enviar currículum a rrhh@lonada.com o a la recepció de la Residència.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.