Es busquen administratius/ves a Amposta i Tortosa 405 visites8 sol·licituds

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en la seva Delegació Territorial de Terres de l’Ebre, té la necessitat de cobrir 8 places d’administratius/ves de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania que informaran de la Renda Garantida de Ciutadania.

Els llocs ofertats són:

 • OAC Amposta: 3 places en horari de matí (de 08:00h a 15:30h)
 • OAC Tortosa: 1 plaça en horari de matí (de 08:00h a 15:30h) i 4 places en horari de tarde (de 15:30h a 20:30h)

Funcions del lloc de treball:

 • Dur a terme l’atenció personalitzada a les persones interessades en la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
 • Recollir i registrar la documentació aportada, d’acord amb el que preveu la normativa específica que regula aquesta ajut.
 • Iniciar, tramitar i gestionar els expedients administratius derivats de la RGC.
 • Agilitar les fases de gestió dels expedients corresponents, d’acord amb la normativa vigent i les indicacions rebudes.
 • Resoldre, en primera instància, determinades actuacions, d’acord amb les instruccions rebudes i en base a la normativa vigent.
 • Tenir cura de l’arxiu i del correcte tractament de la documentació administrativa derivada.

Es valorarà:

 • Experiència en tasques d’atenció i informació al públic.
 • Tenir coneixements i habilitat en les eines d’ofimàtica a nivell d’usuari (Word, Excel, Acces).
 • Coneixements en el programari específic: AS400, s@rcat i PICA.
 • Coneixements del procediment administratiu.
 • Experiència professional en el Departament de Treball Afers Socials i Famílies.

Les persones interessades que compleixin amb els requisits establerts en l’oferta, disposen del termini de 10 dies naturals, comptadors a partir de la publicació d’aquest anunci al portal ATRI, per fer obligatòriament els dos passos següents:

 1. Omplir el següent Formulari
 2. Fer arribar el currículum personal amb una breu descripció de les tasques desenvolupades, a l’adreça de correu electrònic ofertesatri.tsf@gencat.cat (en l’assumpte del correu electrònic que s’enviï, s’ha d’especificar la referència següent: SF/289/2017 + Nom i cognoms)

La data límit per presentar els currículums és el 5 d’agost.

Per a més informació feu clic en aquest enllaç i en aquest altre.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.