Es busquen Voluntaris/es per ser menotrs/es de joves a Tarragona i Terres de l’Ebre 162 visites

La Fundació Privada Resilis, que desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social o amb possibilitat de patir-ne, busquen voluntaris/es per ser mentors/es de joves – Tarragona i Terres de l’Ebre.

El projecte Sapere Aude de Fundació Resilis és una iniciativa de mentoria social per donar suport a infants i joves tutelats per la millora dels seus resultats escolars i la seva integració social. Enguany el projecte Sapere Aude, inicia la seva 3a edició, el projecte va començar el curs 2017/18 en el marc d’una  convocatòria europea i es va desenvolupar a cinc països europeus.

Per aquesta 3a edició a Tarragona i Terres de l’Ebre, busquem 10 a persones majors de 18 anys per acompanyar joves i adolescents en acolliment residencial a la millora dels seus resultats acadèmics i el seu desenvolupament a nivell personal i el seu benestar en general des d’una relació de Mentoria.

Què faries?
Durant un curs escolar, de setembre a juny, realitzaries un acompanyament setmanal, per espai de dues hores, a un noi / noia de 12 a 18 anys en acolliment residencial. Les activitats combinarien aspectes d’orientació, formatius, culturals i lúdics amb l’objectiu de contribuir a la millora dels seus resultats acadèmics, la motivació, l’augment de les seves expectatives formatives i el seu benestar general.

Què pot aportar l’experiència Sapere Aude?
Una mirada nova que projecti una expectativa realista però ambiciosa sobre l’itinerari formatiu del/la jove, confiança en les seves capacitats i suport per a aconseguir-ho, i a més una relació que ampliï el seu capital social i us enriqueixi mútuament. L’enriquiment mutu de la relació i la possibilitat de contribuir a la millora de la igualtat d’oportunitats i la construcció d’una societat més justa, cohesionada i col·laboradora.

Inici del projecte:
Setembre – Octubre 2019

Més Info:
http://socmentor.resilis.org

 • Requisits
  Persones majors d’edat (18 anys en endavant)
 • Amb interès i compromís de participar en una iniciativa de mentoria de 9 mesos a joves tutelats .
 • Perfils variats: amb o sense titulació, valorable Titulats/graduats en educació social, magisteri, psicopedagogia, professors jubilats, estudiants universitaris de qualsevol matèria i altres professionals
 • Persones empàtiques, sociables, dinàmiques i comunicatives, motivades per acompanyar a un/a jove en el seu procés de millora acadèmica i inclusió social
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual vigent
 • Formació inicial obligatòria (6-8 hores)
 • Dedicació de 2 hores setmanals al projecte
 • Seguiment i suport per part de l’equip tècnic del projecte de forma individual
 • Participació en tres reunions grupals d’avaluació + Trobada final, celebració conjunta en finalitzar el curs.

Per inscriure’t en aquesta oferta prem o còpia al navegador el següent enllaç, o escaneja el codi BIDI.
http://tinyurl.com/y2q56mk8

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.