Es cerca Auxiliar de Laboratori 348 visites

Es cerca Auxiliar de Laboratori a Trotosa.

Requisits:

  • Formació Professional de Grau Mitjà en Química
  • Experiència mínima d’1 any en llocs similars
  • Disposar de coneixements en :
    • Química
    • Laboratori

Les tasques a realitzar són:

  • Recollir mostres
  • Analitzar mostres

Per a isncripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.