Es cerca Auxiliar Geriatria 463 visites1 sol·licitud

La Residència per a la Tercera Eat l’Onada cerca Auxiliar de Geriatria

Descripció de l’oferta

Funcions:

 • Actuar en coordinació i sota de la responsabilitat del Cap d’Infermeria del seu centre.
 • Tenir endreçades les històries clíniques, anotar les dades relacionades amb la pròpia funció que hagin de figurar.
 • Preparar, distribuir i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic, sempre sota la supervisió de DUI.
 • Per indicació del/la Cap d’àrea sanitària, col·laborar amb l’administració de medicació oral i rectal.
 • Preparar els usuaris per exàment I tractament.
 • A petició del/la Cap d’àrea sanitària, recollida de productes biològics (orina, femta) per a posterior anàlisi.
 • En cas de presentar-se una alteració de l’estat de salut d’un usuari, en absència de DUI o metge/essa del centre residencial, pendre les mesures adreçades a garantir una adequada atenció sanitària, d’acord amb el protocol establert en el centre.
 • Identificar i oferir les atencions de confort, ajuda i la informació adient a la persona, família i persones de l’entorn en el procés de morir.
 • Guardar absolut silenci sobre els processos patològics que pateixin els residents.
 • Prendre la pressió sanguínia, el pols i la temperatura.
 • Atendre a l’usuari enllitat per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei d’àpats als malalts i subministrar directament a aquells usuaris que requereixin instrumentalització per ser alimentats (sonda nasogàstrica, sonda gàstrica, etc.
 • Controlar la higiene personal dels usuaris i també la medicació i els aliments que aquests tinguin a les habitacions.
 • Formalització de la documentació i dels regsitres propis del centre de les actuacions efectuades a cada usuari i anotació de les seves observacions respecte a l’estat d’aquest usuari.
 • Tràmits administratius: gestions ambulància, gestió visites externes amb especialistes, interconsultes.
 • Es comunicarà amb la família i tramitarà l’acompanyament de les visites externes.
 • Comunicar les incidències mèdiques i/o símptomes que afectin l’usuari immediatament al cap de l’equip sanitari del centre.
 • Atendre les necessitats sanitàries que tingui el personal que treballa en el centre i siguin de la seva competència.
 • Vigilar i tenir cura de l’execució de les activitats de tipus físic recomanades pel metge, observant les incidències que puguin presentar-se durant la seva realització
 • En general totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguin demanades i que tinguin relació amb l’esmentat anteriorment.

Què s’ofereix.

 • Auxiliar d’infermeria/Geriatria. Contracte de 6 mesos. Jornada Complerta-Rotatorns-Mitja Jornada.

Requisits

 • CFGM Tècnic/a cures auxiliar d’infermeria
 • FPI Tècnic/a auxiliar de clínica
 • FPII Tècnic/a especialista d’assistència geriàtrica

Com inscriure’s

El mètode directe d’inscripció a l’oferta es enviar un correu a seleccion@lonada.com a nom de PABLO GARCIA GARCIA. Especificar que es un CV de Gerocultor/a.

 • ¡Aquesta oferta està caducada!
Comparteix aquesta oferta

L’Onada Serveis porta ja 20 anys d’activitat, que en altres sectors de l’economia o del món empresarial han evolucionat molt poc, però que en el món dels serveis socials, i més concretament dels serveis adreçats a la gent gran, l’evolució ha estat més que notable.

L’Onada té una infraestructura de més de 26 centres repartits pel territori espanyol, amb edificis caracteritzats per uns dissenys innovadors i adaptats als seu entorn, però amb una filosofia comuna que ens garanteix que els nostres usuaris i clients gaudeixin de la millor atenció possible. De fet, no pensem que som grans perquè tenim molts centres o molts professionals treballant, ens considerem grans per la qualitat del servei que oferim als nostres usuaris i clients, i que en conseqüència, milloren la seva qualitat de vida.

Descripció
 • Adreça Tarragona, Espanya
Conecta amb nosaltres