Es cerca Educador/a Social per a pis assistit 225 visites

Saura Corporativa  cerca Educador/a Social per a Pis Assistit de joves entre 16 i 18 anys.

Saura Corporativa és una empresa d’economia social amb més de 30 anys d’experiència en el sector de l’atenció a les persones, i que desenvolupa la seva activitat en els àmbits de d’educació i formació (escoles bressol, escoles d’adults, formació ocupacional), serveis socials (dones, famílies, infants, joves), benestar personal i promoció de l’autonomia (Serveis a la llar, a persones grans i persones amb necessitats de suport), i ocupació i treball. A més, Suara és una cooperativa innovadora, propera, participativa i socialment responsable i és membre de Clade Grup Empresarial Cooperatiu.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Afavorir el procés d’autonomia de la persona jove mitjançant el treball amb el vincle educatiu per facilitar que el jove assoleixi els seus objectius personals, de formació i d’inserció sociolaboral.
 • Preparar l’entrada del jove en el recurs i fer el procés d’acollida i informar-lo dels drets i deures (RRI)
 • Confeccionar conjuntament amb el jove el seu pla de treball
 • Fer seguiment del PTI jove dins l’espai tutorial
 • Organitzar i participar en les assemblees amb els joves de l’habitatge.
 • Facilitar una bona relació de convivència en el pis
 • Mediar perquè la convivència amb la comunitat de veïns sigui òptima
 • Fomentar l’adquisició d’hàbits saludables
 • Transmetre eines pel maneig de situacions conflictives
 • Vetllar perquè les condicions de l’habitatge siguin òptimes i afavoreixin el creixement personal
 • Treballar valors de la comunitat i personals que afavoreixin el creixement del jove/ la jove
 • Potenciar que el jove ampliï les relacions positives amb el seu entorn
 • Vetllar perquè el jove tingui la seva documentació al dia
 • Acompanyar el procés de sortida del jove al finalitzar la seva estada en l’habitatge
 • Compartir, transmetre i contrastar la informació del procés del jove
 • Participar en les reunions d’equip
 • Participar en espais i debats del col·lectiu

Requisits:

 • Disposar de 6 mesos d’experiència en atenció a adolescents al Sistema de Protecció a la Infància
 • Estudis:
  • Diplomatura amb titulació d’Educació Sopcial (imprescindible)
 • Idiomes:
  • Català: Nivell avançat, tant escrit com parlat
  • Castellà: Nivell avançat, tant escrit com parlat
 • Disposar de permís de conduir tipus B

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.