Es cerca Infermer/a 248 visites

La Residència de la 3ª Edat L’Onada cerca Infermer/a.

S’ofereix:

  • Possibilitat de realitzar un pla de carrera
  • Possibilitat de promoció individual
  • En cas de mobilitat, ajuda en la búsqueda d’habitatge

Les tasques a realitzar són:

  • Promoció de la salut
  • Prevenció de l’enfermetat de les persones usuaries
  • Programació i supervisió dels historials clínics de les persones usuàries
  • Elaboració dels protocols necessaris per a la correcta atenció dels usuaris i la seva correcta aplicació
  • Seguiment de la medicació, aplicant programes de prevenció i promoció de la salut i en col·laboració amb l’equip mèdic

Requisits:

  • Grau en Infermeria
  • Experiència en el sector de mínim 2 anys

Per a inscripcions en l’oferta i més inforamció feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.