Es cerca operari/a de Planta 369 visites

Empresa del sector químic, ubicada al Baix Ebre, cera un/a Operari/a de Planta.

Requisits:

  • Formació mínima de grau mitjà
  • Valorable disposar curs/carnet de carretilla
  • Residir a la zona del  lloc de treball
  • Valorable dispossar d’experiència previa en lloc similar

Les tasques a realitzar:

  • Romandre en contacte directe amb la sala de control i el cap de torn
  • Supervisar les instalacions involucrades en els processos químics
  • Prendre mostres i traslladarles al laboratori de control
  • Vetllar pel compliment de les mesures de prevenció i seguretat en planta

Per a inscripcions en l’oferta i més inforamció feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.