Es cerca Responsable de Logística 368 visites

Es cerca Responsable de Logística

Requisits:

  • Disposar d’una diplomatura relacionada amb la logística
  • Es valorarà disposar del títol de Màster en Supply Chain, logística i Compres
  • Disposar de coneixements en tràmits d’aduanes, impostos, cartes de cr`dits,…
  • Dispossar de coneixements en sistemes de gestió i de les normes ISO 9001 i 14001
  • Nivell avançar en MS Office i SAP R/3
  • Disopsar d’experiència d’entre 3 i 4 anys en llocs similars
  • Valorable tenir un bon nivell d’anglès

Les tasques a realtizar són:

  • Dirigir activitats de logística relacionades amb expedicions i control de materies primeres i productes acabats
  • Gestió d’equips de treball
  • Gestionar l’emmagatzematge, entrades de materies riemres i productes químics així com el transport de l’enviament del producte acabat

Per a isncripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.