Es cerca Tècnic/a de licitacions i projectes 422 visites

Empresa dedicada al transport de viatgers cerca Tècnic/a de licitacions i projectes en les seves oficines de Tortosa.

Les tasques a realitzar són:

 • Investigació, estudi, anàlisi i preparació de plecs per a licitacions públiques
 • Preparació d’estudis tècnics i memòries de gestió relacionades amb el servei que ofereix l’empresa
 • Elaboració de documentació administrativa i de manteniment de requisits de solvència tècnica i econòmica
 • Atenció a les obligacions contractuals en matèria de control administratiu de la gestió del servei
 • Posada en marxa i serguiment de projectes de millora interna de l’empresa
 • Seguiment de tasques assignades a altres departaments

Requisits:

 • Experiència de 2 anys en llocs similars
 • Disposar de permís de conduir tipus B
 • Català: Nivell superior, tant escrit com parlat
 • Castellà: tant escrit com parlat
 • Disposar de vehicle propi
 • Competències:
  • Valorable coneixements en el sector del transport: Nivell mitjà
  • Coneixement wen matèria de desenvolupament de projectes: Nivell alt
  • Paquet office: Nivell alt
  • Coneixements en matèria de contractació pública: Nivell alt

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.