Es cerca Tècnic/a d’Inserció per a Deltebre 81 visites

Eina Activa Empresa d’Inserció neix l’any 2007 i ofereix al mercat diverses activitats econòmiques de béns i serveis, amb la finalitat de promoure la integració i la formació sociolaboral de persones en risc d’exclusió social cerca Tècnic/a Inserció per a Deltebre, Amposta i Tarragona.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Dinamitzar de forma coordinada amb el director del centre el grup de peons i oficials pertanyents al seu servei
 • Acompanyament en l’acció formativa en competències tecnicoprofessionals
 • Acompanyament en l’adquisició d’hàbits laborals
 • Participar en la fixació de línies educatives d’intervenció ( pautes, estratègies i tècniques)
 • Col·laborar conjuntament amb la direcció del centre en l’elaboració del programa i la memòria del serveis productiu
 • Establir les relacions precises amb l’entorn familiar i social de les persones treballadores amb discapacitat
 • Afavorir la integració de les noves persones treballadores
 • Realització de les tramitacions oportunes
 • Responsabilitzar-se de l’elaboració del PIR per al CET i procediments d’acompanyament a la producció i a la inserció
 • Suport al Director del centre
 • Responsable de les relacions externes, inclòs els clients
 • Responsable d’altes i baixes del CET / Eina Activa
 • Informació, orientació i tràmits corresponents al Treball Social
 • Coordinació fluïda i dinàmica amb els altres agents socials intervinents
 • Seguiment de l’evolució de cada peó ( entrevistes individuals sempre que sigui necessari)
 • Seguiment de la tasca educativa i d’integració que se segueix amb cada peó des del punt de vista de la producció
 • Interlocutor entre l’equip i la família de cada peó en cas necessari
 • Compliment del pressupost pautat

S’ofereix:

 • Contracte a temps parcial – 50% de jornada
 • Horari: de dilluns a divendres horari de matí
 • Categoria: Tècnic/a color lila – Conveni Pacte Laboral
 • Incorporació: 1 d’agost del 2019

Requisits:

 • Preferentment diplomatura en treball social o psicologia
 • Valorable mínim 1 any d’experiència en l’àmbit de les persones amb diversitat funcional/risc d’exclusió social
 • Experiència en processos en entorns productius
 • Domini del català i castellà, tant parlats com escrits
 • Domini d’eines informàtiques estàndards
 • Disponibilitat geogràfica per desplaçar-se per la província de Tarragona
 • Perfil competencial:
  • Competències tècniques:
   • Coneixements tècnics dels processos productius dels serveis
   • Coneixement de gestió i relació amb clients
   • Redacció informes individuals de seguiment dels treballadors
  • Competències bàsiques:
   • Capacitat de redacció de projectes i memòries dels serveis
   • Coneixements dels drets i obligacions de les relacions laborals
   • Competències digitals: Excel, Word, xarxes socials, …
   • Competències transversals Visió estratègica
   • Adaptabilitat
   • Organització i planificació
   • Autonomia i iniciativa
   • Treball en equip
   • Creativitat i innovació

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.
http://tinyurl.com/y66uclsz

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.