Es cerca Tècnic/a d’Unitat de Suport en Centre Especial de Treball (Àrea Social) 227 visites

Centre Especial de Treball cerca un perfil Tècnic per substitució temporal.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Selecció del personalmés adient a cada vacant mitjançat la gestió d’ofertes, entrevistes i valoració de les candidatures
 • Coordinació amb cada àrea per la incorporació del nou personal mitjançant els processos de benvinguda i acollida
 • Detectar i determinar, prèvia valoració de les capacitats de la persona i l’anàlisi del lloc de feina, les necessitats que el  treballador amb discapacitat pugui tenir al desenvolupar la seva tasca laboral
 • Establir suports individualitzats per cada treballador/a en el seu lloc de treball
 • Informar del programa de beneficis socials per al personal de l’empresa en funció de les seves necessitats
 • Assessorament i informació sobre aquells recursos socials que ofereix l’entorn per a col.lectius específics, famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat,etc
 • Intermediació sociolaboral:
  • Conèixer els recursos d’intermediació laboral que ofereix l’entorn, especialment aquells dirigits a incorporar persones amb “discapacitat” (diversitat funcional)
  • Establir les relacions precises en l’entorn familiar i social dels/les treballadors/es amb discapacitat, per a que aquest sigui un instrument de suport i estímul per al/la treballador/a en la incorporació en un lloc de treball i l’estabilitat del mateix
 • Qualificació i formació professional:
  • Desenvolupar els programes de formació necessaris per a l’adaptació del/la treballador/a al lloc de treball, així com les noves tecnologies i processos productius
 • Desenvolupament i habilitats sociolaborals:
  • Afavorir i potenciar l’autonomia i independència dels/les treballadors/es amb carnet de discapacitat, principalment, en el seu lloc de treball
  • Afavorir la integració de nous/ves treballadors/es al Centre Especial de Treball mitjantçant l’establiment de suports adequats a tal finalitat
  • Assistir a la persona treballadora del Centre Especial de Treball en el procés d’incorporació al mercat ordinari de treball
 • Atenció preventiva:
  • Detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu dels/les treballadors/es amb discapacitat amb la fi d’evitar i atenuar els seus efectes

Requisits:

 • Grau en Pedagogia, Treball Social, Educació social, Psicologia
 • Coneixement de les TIC
 • Capacitat de treball en equip
 • Gestió de l’estrès
 • Carnet de conduir: B
 • Es valorarà disposar del grau de discapacitat igual o superior al 33%

S’ofereix:

 • Contracte temporal per 4 mesos
 • Sou: 18000 €/bruts en 14 pagues
 • Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hrs. i de 15 a 18 hrs

Per a inscripcions en l’oferta i més inforamció feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.