Es cerca Tècnic de Gestió de Residus 353 visites

Empresa situada a Amposta cerca Tècnic de Gestió de Residus per a la gestió integral de contrata d’abocadors de residus.

Les tasques a realitzar són:

  • Gestió de personal
  • Horaris
  • Logística
  • Suport administratiu

Requisits:

  • Disposar del Títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en Química
  • Experiència mínima de 3 anys en llocs similars
  • Disposar de coneixements de gestió de residus i/o serveis urbans
  • Disopnibilitat per a desplaçar-se a altres abocadors de la contrata que es gestionaria

Per a inscripcions en l’oferta i més inforamció feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.