Es crea una borsa de treball de fisioterapeuta 197 visites

L’Hospital Comarcal d’Amposta crea una borsa de treball de fisioterapeuta.

 • Llocs de treball ofertats: Depenent la necessitat del departament
 • Terminis:
  • Presentació de sol·licituds 27/06/2019 fins al 30/09/2019
  • Data prevista incorporació: depenent de la necessitat del servei

Tasques a desenvolupar:

 • Fer la valoració de la persona en el moment del seu ingrés, identificant els problemes i establint els objectius terapèutics
 • Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia, de manera individual o grupal
 • Aplicació les prescripcions del metge de rehabilitació
 • Revisar periòdicament l’estat funcional dels pacients, fer l’avaluació dels objectius i dels tractaments aplicats i registrar-ho en el seguiment de la persona
 • Valorar i proposar la necessitat d’ajuts tècnics (cadira de rodes, caminadors…), i assessorar en la seva utilització de manera coordinada amb la resta de l’equip
 • Valorar, dissenyar, confeccionar, adaptar i fer el seguiment de les ortesis en coordinació amb el/la terapeuta ocupacional, si s’escau
 • Elaborar les pautes d’adaptació a l’entorn de cada persona, tant en l’àmbit individual com comunitari, en col·laboració amb la resta de l’equip
 • Assessorar, supervisar i fer el seguiment al personal auxiliar sobre les tècniques específiques indicades o contraindicades en cada cas, en coordinació amb la infermera
 • Comprovar periòdicament l’adequació i el bon funcionament de la dotació mobiliària i dels aparells utilitzats en la prestació dels seus serveis

Requisits:

 • Imprescindible aportar en el moment de presentar la sol·licitud:
  • Fotocòpia de:
   •  Titulació Oficial Grau universitari en fisioterapia
   •  DNI
   •  Currículum.
 • Nivell C de català o equivalent. Les/els que no acreditin aquest  nivell tindran que realitzar una prova
 •  Acreditar certificació de no haver estat condemnat, per sentencia ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual

 

 • Tipus de contracte: Temporal
 • Durada del contracte: Depenent de la substitució
 • Jornada: completa o parcial
 • Horari:  Mati / Tarda (De dilluns a dissabte).

Per a inscripcions en l’oferta i més infomració feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.