Es necessita Advocat/da Mercantilista/Tributari 94 visites

Albacar Assessors i Consultors, SL necessita incorporar un/a Advocat/da Mercantilista/Tributari.

Les tasques a realitzar són:

  • Escrits de recursos davant l’Adminsitració
  • Resposta a requeriments de l’Adminsitraicó
  • Confecció de tit tipus de contractes
  • Confecció de minutes en relació amb notaries, registres, etc.
  • Confecció de declaracions d’IRPF, patrimoni, IVA
  • Assessorament mercantil i fiscal a empreses i particulats
  • Dret successori

Requisits:

  • La incorporació es realitzarà al setembre del 2020
  • Dispsoar de la Llicenciatura/Grau en Dret

Per a inscripcions en l’oferta i més infomració feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.