Es necessita Formador/a en PRL 416 visites

L’empresa Mellado&Cardoner Prevenció 2007, SL necessita incorporar un/a Formador/a en PRL.

Requisits:

  • Disposar d’experiència demostrable, tant teòrica com pràctica, en formació en PRL
  • Disposar de coneixements del sector
  • Valorable disposar d’experiència prèvia en terballs d’altura, espais confinats, risc elèctric, muntatge de bastides
  • Ús de carretilels
  • Ponts grua

Les tasques a realitzar són:

  • Formador en Prevenció de Riscos Laborals

Per a isncripcions en l’oferta i més inforamció feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.