Es necessita Infermer/a 207 visites

Centre residencial de la 3ª edat necessita un/a Infermer/a.

Les tasques a desenvolupar són:

  • Promoció de la salut i prevenció de les persones usuàries
  • Supervisar els historials clínics
  • Elaborar protocols per a la correcta atenció sociosanitària de les persones residents així com vetllar per la seva correcta aplicació

Requisits:

  • Disposar d’experiència en el sector de 24 mesos
  • Titulació:
    • Diplomatura d’Infermeria
    • Grau en Infermeria
  • Disposar de vehicle propi

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.