Es necessita Supervisor/a Activitats Hotel 284 visites

Es necessita un/a Supervisor/a Activitats Hotel per a Hotel ubicat a Tortosa.

Les tasques a realitzar són:

 • Direcció, control  i seguiment del servei complementari corresponent
 • Organitzar, dirigir i coordinar el personal al seu càrrec
 • Participar en la gestió i planificació administrativa, comptable i econòmica dels servei complementari
 • Dirigir iplanificar el conjunt d’activitats del servei
 • Instruir els terballadors/es del servei complementari
 • Dirigir, supervisar, controlar i efectuar el càlcul de costos de les reparacions, modificacions i manteniment de les instal·lacions i del servei
 • proposar a la direcció les millores i innovacions d’equips i instal·lacions del servei complementari

Requisits:

 • Experiència mínima de 3 anys en el sector
 • Experiència realitzant activitats en hotels familiars
 • Experiència coordinant equips
 • Estudis mínims: Cicle Formatiu de Grau Superior

per a isncripcions en l’oferta i més infomració feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.