Es precisa Administratiu/va de Recursos Humans 414 visites

L’empresa Hispano de Fuente en Segures, SA de Tortosa precisa una Administratiu/va de Recursos Humans.

Les tasques a realitzar són:

 • Gestió del procés de nòmines, seguretat social i IRPF (Programa A3Equipo, SILTRA, AETA,…)
 • Elaboració i arxiu documental (contractes, liquidacions, certificats, elaboració i presentació de models oficals, preparació i presntació d’escrits i documents laborables davant organismes oficials,…)
 • Segument i comunicacions d’altes, baixdes i altres (Sistema RED, Certific@, Contrat@,…)
 • Gestió de les incidències de presència (baixes, control d’absentisme, vacacions, etc.)
 • Atenció a les consultes presencials i telefòniques dels treballadors
 • Atenció gestió documental de sinistres i pòlisses d’accidents (gestió de partes d’accidents de circulació, coordinació amb la companyia asseguradora, atenció telefònica,…)
 • Participació en l’elaboració de concursos i licitacions a les que es presenti l’empresa.

 

Requisits:

 • Titulació
  • Títol de Grau en Cinències del Treball
  • Títol de Formació Professional de Grau Superior en Administració
 • Catlà: Nivell superior, tant escrit com  parlat
 • Castellà. Nivell superior, tant escrit com  parlat
 • Competències.
  • Nivell alt en capacitat de treball en entorn exigent
  • nivell alt en adaptació davant canvis
  • Nivell alt en capacitat de treball en equip
  • Nivell alt en domini del paquet office i bon nivell informàtic
  • Nivell alt en persona organitzada i metòdica
 • Experiència mínma demostrable d’añmenys un any en lloc administratiu de recursos humans

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.