Es precisa Auxiliar de Geriatria 600 visites

La Residència per a la 3ª Edat L’Onada precisa un/a Auxiliar de Geriatria per al seu centre de Tortosa.

Requisits:

 • Estudis:
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Auxiliar d’Infermería
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Atenció a les Persones Dependents
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècniques de cures auxiliars ‘Infermeria
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Atenció Sociosanitària
 • Coneixements en:
  • Auxiliar d’infermeria
  • Infermeria
  • Higiene

Les tasques a realitzar són:

 • Assistir als usuaris del centre en la realització de les activitats de la vida diaria que no puguin realitzar per ells mateixos, degut a la seva incapacitat
 • Efectuar aquells treballs encaminats a l’atenció personal i del seu entorn
 • Ajuda als usuaris per a aixecar-se, vestir-se, desvestir-se, higiene personal del bany i utilitació d’aparells d’ajuda (pr`tesis, òrtesis, cadires de rodes, caminadors, bastons, …)
 • Donar de menjar a aqueslls usuaris qu no puguin fer-ho per si mateixos. En aquest sentit, es procurarà igualment de la recepció i distribució de les menjades dels usuaris
 • Administració de medicació per via oral o tòpica i realització de determinades cures, tot sota la supervisió del personal sanitari
 • Realitzar els canvis posturals i aquells serveis auxiliars d’acord amb la seva preparació tècnica que li siguin encomanats
 • Atenció i prevenció de problemàtiques en l’eliminació i control de la incontinència d’esfínters, sota les indicacions del personal sanitari
 • Acompanyar a l’usuari en les sortides, passejos, gestions,e xcursions, jocs i temps lliure en general
 • Formalització de la documentació i dels registres propis del centre de les actuacions efectuades a cada usuari i anotació de les seves observacions respecte a l’estat d’aquest usuari
 • Segons el pla funcional dels centres, haurà d’efectuar la neteja i manteniment dels utensilis del resident, fer llits, recollir roba, portar-la a la bugaderia i/o rentar-la i col·laborar en el manteniment de les habitacions
 • Comunicar les incidències i simptomes que afectin a l’usuari que puguin tenir importància per a la resta de professionals de l’equip o puguin servir per a millorar l’atenció a l’usuari
 • Netejar i preparar el mobiliati, materials i aparells de farmaciola
 • Col·laborar amb l’equip de professionals mitjançant la realització de treballs elementals que complementin els serveis especialitzats d’aquells, en ordre de proporcionar l’autonomia personal de l’usuari i de la seva inserció en la vida social
 • En totes les relacions o activitats amb el resident, procurar complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que rebin del sprofessionals respectius
 • Actuar en coordinació i sota la responsabilitat dels professionals dels que depenguin directament
 • Guradarà absolut silenci sobre els processos patològics dels residents, així com dels assuptes referents a la intimitat
 • En general, aquelles activitats que habet-se especificat abans li siguin encomanades, que estiguin incloses en l’exercici de la seva professió i preparació tècnica, i que tinguin relació amb l’assenyalat anteriorment

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.
Comparteix aquesta oferta

L’Onada Serveis porta ja 20 anys d’activitat, que en altres sectors de l’economia o del món empresarial han evolucionat molt poc, però que en el món dels serveis socials, i més concretament dels serveis adreçats a la gent gran, l’evolució ha estat més que notable.

L’Onada té una infraestructura de més de 26 centres repartits pel territori espanyol, amb edificis caracteritzats per uns dissenys innovadors i adaptats als seu entorn, però amb una filosofia comuna que ens garanteix que els nostres usuaris i clients gaudeixin de la millor atenció possible. De fet, no pensem que som grans perquè tenim molts centres o molts professionals treballant, ens considerem grans per la qualitat del servei que oferim als nostres usuaris i clients, i que en conseqüència, milloren la seva qualitat de vida.

Descripció
 • Adreça Tarragona, Espanya
Conecta amb nosaltres