Es precisa Auxiliar d’infermeria, auxiliar de clínica i atenció a la dependència 215 visites1 sol·licitud

Se precisa un/a auxiliar de clínica i d’atenció a personas dependente, un/a gerocultor/a i un/a auxiliar d’infermeria per a incorporación a l’octubre 2018

Les funcions a desenvolupar són:

 • Higiene personal de les persones usuaries
 • Segons el pla funcional dels centres, s’haurà d’efectuar la neteja i manteniment dels utensilis de les persones usuaries, fer els llits, col·laborar en mantenir ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia i encarregar-se de la roba personal de les persones usuaries
 • Donar de menjar a aquelles persones usuaries que no ho puguin fer per sí mateixes. En aquest sentit, s’haurà d’ocupar igualment de la recepció, distribució i recollida del menjars de les persones usuaries
 • Realitzar els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que, d’acord amb la seva preparació tècnica, li siguin encomanats
 • Comunicar les incidències que es produeixin sobre la salud de les persones usuaries
 • Netejar i preparar el mobiliari, materials i aparells de la farmacionla
 • Acompanyar a les persones usuaries en les sortides que aquestes hagin de realitzar, ja siguin per a cites mèdiques, excursions, gestions, entre d’altres
 • Col·laborar amb l’equip de professionals mitjançant la realització de tasques elementals que complementin els serveis especialitzats d’aquells, en ordre a proporcionar l’autonomia personal de les persones usuaries i la seva inserció a la vida social
 • Atendre, sempre dins les pautes que marca la direcció i el pla funcional, a les families de les persones usuaries i col·laborar en la integració d’aquestes a la vida del centre
 • En totes les relacions o activitats amb persones usuaries, procurar complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que reben de professionals
 • En aussència de ATS/DUE es podrà fer la proca de glucosa, emprar la via subcutànea per adiministrar la insulina i l’heparina als usuaris, sempre que la dosi i el seguiment del tractament es realitzi per personal mèdic o d’infermeria
 • En general, totes aquelles activitats que no havent-se especificat abans, li siguin encomanades i sempre que estiguin incloses en l’exercici de la seva preparació tècnica

 

 • ¡Aquesta oferta està caducada!
Comparteix aquesta oferta

Casa Madre. casa espiritualidad Hnas Ntra. Sra de la Consolación

Descripció
 • Adreça Jesús
Conecta amb nosaltres
Més ofertes de cuiner/a