Es precisa Director/a d’oci i temps lliure 332 visites

L’associació Obre’t’ebre precisa incorporar un/a Director/a d’oci i temps lliure.

Requisits:

 • Tenir més de 22 anys
 • Disposar del Títol de director/a d’oci i temps lliure
 • Viure a l’entorn proper
 • Disposar del Títol de Manipulador d’aliments
 • Experiència mínima d’1 any en el camp de l’educació ambiental i social i en entorns multiculturals on la llengua vehicular hagi estat l’anglès, i en activitats amb menosr d’edat (colònies, Casals, etc)
 • Idiomes:
  • Anglès: Nivell B2 avançat, tant escrit com parlat
  • Català: Nivell superior, tant escrit com parlat
  • Castellà: Nivell superior, tant escrit com parlat
 • Disposar de permís de conduir tipus B
 • Disposar de vehicle propi

Les tasques a realitzar són:

 • Planificar, coordinar i organitzar les activitats tècniques i de sensibilització mediambiental
 • Planificar, coordinar i organitzar les activitats de lleurre
 • Coordinar l’equip de treball amb relació a la feina tècnica i activitats de lleure
 • Garantir la intervenció de qualitat amb el jovent participant en el camp de treball, delegant les tasques pertinents a l’equip de monitors
 • Coordinació i planificació dels recursos a disposició del camp de treball
 • Coordinació i gestió amb les entitats públiquesi privades de la zona vinculades amb el camp
 • Gestió docuemntal del camp, planificació, fitxes dels participants, documentació dels participants, diaris de camp, avaluació i memòria de tancament
 • En tot el camp de treball cal que el/la director/a estigui present durant tota l’activitat
 • Pernoctar al lloc on es desenvolupa el camp

Competències:

 • Persona responsable: Nivell alt
 • Capacitat de gestió de conflictes: Nivell alt
 • Creativitat: Nivell alt
 • Bon tracte: Nivell alt
 • Disposició i facilitat pel treball en equip: Nivell alt
 • Assertivitat: Nivell alt

Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.