Es precisa Oficial 2ª per a manteniment 356 visites

L’empresa Ilunion Bugaderies de Catalunya, SA precisa Oficial 2ª per a manteniment de bugaderia industrial.

Les tasques a realitzar són:

 • Realització de manteniment preventiu planificat
 • Reparació dels equips de processat de roba (premsa, calandres, plegadores, equips d’eixugat, etc.)
 • Posar en funcionament el túnel de rentat de roba
 • Control del desgast de la maquinària
 • Neteja interior de la maquinària
 • Complimentació d’informes d’incidències
 • Control de l’estoc del material consumible i peces de recambi

Requisits:

 • Experiència de 6 mesos en manteniment industrial
 • Estudis:
  • Cicle formatiu de Grau Mitjà en Electromecànica
 • Idiomes:
  • Català: Domini eficaç, tant escrit com parlat (imprescindible)
  • Castellà: Domini eficaç (valorable)
  • Disposar de permís de conduir tipus B
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%


Per a inscripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.