Es precisa Peó per Pla d’Ocupació  (PO Parc Natural dels Ports 2018) 418 visites

Es precisa Peó per Pla d’Ocupació  (PO Parc Natural dels Ports 2018) Núm. oferta:  09-2018-10191

Les persones interessades s’han d’inscriure en aquesta oferta a l’esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d’Ocupació: Obres de restauració en diferents equipaments dels municipis del Parc

Paleta: substituir teules de coberta, lluir paret, col·locar plaqueta i manisa, fer preinstal·lació d’aigua i llum, emblanquinar parets amb calç, reconstrucció de marge de pedra seca, instal·lació de tanca de fusta i/o metàl·lica, fixació de pals de fusta al terra.

Manobre: donar suport a les diverses tasques de paleteria i fusteria.

Data prevista de selecció: (proves i entrevistes):  24 de maig de 2018 – Seu del Parc Natural dels Ports (Av. Val de Zafán, s/n- Roquetes)
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
Llocs ofertats: 3
Data prevista d’incorporació: 8 de juny de 2018

Dades de la selecció

Inscripcions: del 10 al 23 d’abril de 2018
Oficina de treball: Oficina de Treball de la Generalitat de Tortosa, Passeig de Ribera, 29, 43500  Tortosa
Data selecció: 24 de maig de 2018
Lloc de la selecció: Seu del Parc Natural dels Ports, Av. Val de Zafán, s/n, 43520  Roquetes

Requisits:

  • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO)
  • Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta
  • No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017
  • Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic – A2*

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció:

  • Fotocòpia del DNI, junt amb l’original
  • Currículum amb fotografia

En cas que us sigui requerida:

  • Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1)
  • Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec)
  • Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català

Documents relacionats:

  • Criteris d’accés als plans d’ocupació i dels espais naturals 2018 [PDF]
Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.