Es precisa Tècnic/a d’Unitat de Recolzament amb discapacitat 366 visites

Ilunion Lavanderias, SA precisaun/a Tècnic/a d’unitat de Recolzament amb discapacitat

Requisits:

 • Disposar d’experiència en integració laboral de persones amb discapacitat
 • Coneixements:
  • Fonts de reclutament
  • Integració
  • SAP
  • Selecció de eprsonal
  • Treball en equip
 • Disposar del certificat de discapacitat igual o superior al 33%
 • Titulació superior: Lliucenciatura o grau amb Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Treball Social….)
 • Maneig de portals de treball

Les tasques a realitzar són:

 • Detectar les necessitats i determinar les mesures de recolzament per al/la treballador/a
 • Desenvolupar quants programes de formació siguin necessaris per a l’adaptació dels/les treballadors/es al seu lloc de treball
 • Afavorir la integració dels/les treballadors/es en la CEE mitjançant suports adequats, especifics
 • Detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu dels/les treballadors/es amb discapacitat amb la finalitat d’vitar i/o atenuar els seus efectes
 • Establir les relacions precises amb l’entorn familiar i social del/la treballador/a amb discapacitat per a què aquest sgui un instrument de recolzament i estímul en la incorporació al treballador/a així com en l’estabilitat del mateix
 • Establir les mesures per a potenciar les relacions saludables dels/les treballadors/es dins i fora de l’emrpesa
 • Seguiment de quantes accions es determinin per a millorar, potenciar la integració i l’estabilitat laboral dels/les treballadors/es discapacitats/des
 • Mediar en possibles conflictes o problemàtiques laborals que es donin en l’acompliment de les funcions laborals, fomentant el treball en equip interdepartamental
 • Recolzar als/les membres que componen la Unitat de Re4colzament en la formació per a la incorporació dels nous treballadors
 • Desenvolupar, conforme a les necssitats específiques, mesures d’ajuda socuals propies de l’empresa tendent a facilitar la integració personal  i laboral dels/les treballadors/es
 • Facilitar als/les terballadors/es amb discapacitat tota la informació necessaria i referida a l¡’obtec¡nció de les ajudes o prestacions que la legislació preveu per a les situacions de discapacitat
 • Afavorir i potenciar l’autonomia i independencia dels/les treballadors/es amb discapacitat, principalemnt en el desenvolupament de les seves tasques
 • Aplicar mesures de recolzament per a cada treballador/a
 • Assistir als/les treballadors/es en la incorporació al treball, en l’assignació i aprenentatge de les atsques
 • Reportar al seu superior qualsevol incidència observada que pugui vulnerar la ormativa sociolaboral vigent, així com en la normativa de prvenció de riscos laborals

Per a inscripcions en l’oferta i me´s infomració feu clica aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.