Es precisa Tècnic d’orientació professional 282 visites

Es precisa Tècnic d’orientació professional a Tortosa.

Les funcions a realitzar són:

 • Informació  persones usuàries en situació de desocupació
 • Orientació  persones usuàries en situació de desocupació
 • Assessorament persones usuàries en situació de desocupació
 • Acomanpanyament a persones usuàries en situació de desocupació
 • Sessions d’atenció individual i atenció grupal
 • Elaboració d’informes de diagnòsi laboral
 • Registre d’actuacions realitzades a diferents aplicatius de gestió de programa

Requisits:

 • Disposar d’experiència en impartició de mòduls de recerca de feica i/o inserció laboral
 • Títol de Grau:
  • Pedagogia
  • psicologia
  • Psicopedagogia
 • Competències:
  • Habilitats comunicatives
  • Capacitat resolutiva
  • Proactivitat
  • Organització i planificació
  • Treball en equip
  • Gestió de temps
 • Català: Nivell eficaç, tant escrit com parlat

Per a inscripcions en l’oferta i més infomració feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.