Es precisa Tècnic/a de Comptabilitat i Tresoreria 469 visites1 sol·licitud

Empresa de Jesús precisa incorporar un/a Tècnic/a de Comptabilitat i Tresoreria per al Departament Econòmic i Financer de l’Hospital de la Santa creu.

Requisits:

 • Estudis de llicentiacura/diplomatura o grau en àmbit
 • Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances
 • Àmplia experiència

Les funcions a realitzar són:

 • Sueprvisió de la comptabilitat financera
 • Tancaments comptables mensuals
 • Liquidació i presentació d’impostos d’informació tributària (IVA, IRPF,…)
 • Cptabilitat analítica i informes de control de gestió
 • Suport al procès d’auditoria i elaboració dels comptes anuals
 • Gestió de risc de crèdit
 • Gestió de tresoreria i interlocució amb entitats financeres
 • Suport en el procès de pressupostació i seguiments mensuals
 • Persona clau en la implantació d’un nou ERP
  Es valorarà:
 • Experiència en departaments financers
 • Experiència en l’ús i/o implementació del software ERP
 • Estudis de llecenciatura /diplomatura/grau/postgrau/ màster en l’àmbit
 • Coneixements comptables i tributaris
 • Usuari avançat d’EXCEL
Competències:
 • Capacitat de treball en equip
 • Capacitat d’interlocucuó interna i externa
S’ofereix:
 • Contractació temporal
 • Jornada completa
 • Incormporació immediata
Per a inscripcions en l’oferta i més inforamció feu clic aquí.

 

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.