Es precisa Xofer-Mosso Repartidor de begudes 88 visites

Empresa de l’Ampolla necessita incorporar URGENT, xofer per a repartir amb camió de distribució de begudes i un mosso de magatzem amb carnet C per fer repartiments eventualment dins la comarca.

Funcions/Tasques:

 • Gestionar la documentació corresponent als repartiments corresponents a aquell dia.
 • Rebre la llista de clients/es a visitar, recull d’albarans i planificar la ruta segons localització i horaris establerts dels/les clients/es.
 • Gestionar el repartiment de les mercaderies.
 • Realitzar el lliurament de la documentació junt amb les mercaderies. Retornar la documentació degudament complimentada.
 • Gestionar les incidències que sorgeixen cada dia.
 • Complimentar la documentació corresponent en els casos d’incidències amb el lliurament del material i informar al responsable de l’oficina.
 • Prendre les iniciatives necessàries davant les incidències durant els serveis. En cas de tenir dubtes, consultar al seu responsable immediat.
 • Tenir cura del manteniment del vehicle.
 • Gestionar la realització de la inspecció tècnica del vehicle.
 • Vetllar que es facin les operacions de manteniment preventiu del vehicle.
 • Responsabilitzar-se de tota la documentació administrativa i operativa del vehicle.

Requisits:

 • Persona orientada a la clientela, organitzada, amb capacitat de planificació i amb facilitat per a  treballar en equip.
 • Carnet de conduir C.
 • Estudis primaris.

S’ofereix: 

 • S’ofereix jornada completa i contracte indefinit després d’un període de prova.

 

Per a inscripcions a l’oferta i més informació feu clic aquí

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.