Es requereix Responsable de Qualitat 287 visites

L’empresa Etalentum Selección, SL, ubicada a Tortosa, requereix un/a Responsable de Qualitat.

Requisits:

 • Títol de Grau en Enginyeria Agraria i Alimentaria
 • Experiència d’entre 3 i 5 anys com a responsable de qualitat en empreses d’alimentació

Les tasques a realitzar són:

 • Gestió del sistema APPCC i dels seus prerrequisits, asegons la normativa vigent i realitzant els canis pertinents en funció de les seves actalitzacions
 • Control in situ de tota la planta de producció i control de personal
 • Gestió i seguiment de les auditories de ISo 22.000, BRC, IFS, CALITAX, SAE, entre d’altres
 • Gestió de les no conformitats de cleitns, internes i per part d3el Servei Veterinari Oficial8 i aplicar les mesures correctores adeuqades
 • Elaboració de documentació per a l’exportació a tercers països i preparar les auditories corresponents
 • Gestió del manteniment de la sala i delpersonal per a optimitzar la productivitat
 • Gestió dels residus, declaracions trimestrals dels mateixos, entre d’altres

S’ofereix:

 • Incorporació immediata
 • Contracte indefinit
 • Posició estable

Per a inscripcions en l’oferta i més infomració feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.