Es requereix Comercial 223 visites

Empresa de plataformes elevadores necessita un comercial per nova obertura de centre de treball al Baix Ebre.

Requisits:

 • Persona major de 30 anys inscrita al SOC
 • Experiència com a comercial, preferiblemnet en l’atomoció
 • Disposar de permís de conduir tipus B
 • Disponibilitat per desplaçar-se

Les tasques a desenvolupar són:

 • Gestionar les vendes i coordinar-se amb l’equip de comercials
 • Organitzar i controlar les accions promocionals en espais comercials
 • Realitzar la venda de productes i / o serveis a través dels diferents canals de comercialització
 • Obtenir i processar la informació necessària per a la definició d’estratègies i actuacions comercials

S’ofereix:

 • Contracte temporal amb possibilitat de incorporar-se definitivament a la plantilla
 • Formació a mida relacionat amb el lloc de treball
 • Jornada completa

Per a inscripcions en l’pferta i més infomraicó feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.