Es requereix Educador/a Social 220 visites

La Fundació Privada Resilis, que desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc
social o amb possibilitat de patir-ne, requereix Educador/a Social per al CRAE Maria Reina, ubicat a Barcelona.

Les tasques a desenvolupar són:

 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari
 • Realitzar accions educatives
 • Realitzar funcions de tutor/a (redactar informes, seguiment educatiu, tutories, etc..)
 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment

S’ofereix:

 • Horari: de dilluns de 14.30h-16:00h i de 22h-9:00h, de dimarts a dijous de 23h-9h; divendres de 22h-7h, dissabte de 21h-9h i diumenge de 00h-9:00h + setmana de descans
 • Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social
 • Incorporació immediata

Requisits:

 • Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible)
 • Es valorarà experiència amb infants i/o joves en situació d’exclusió social
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards
 • Disposar de carnet de conduir i vehicle propi
 • Disponibilitat i flexibilitat horària
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació
 • Perfil competencial:
  • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat
  • Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment del seu origen i de la seva cultura
  • Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que afavoreixin el creixement personal dels adolescents
  • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal
  • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre
  • Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes
  • Gestionar les crisis i els conflictes
  • Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles
  • Capacitat de treballar sota pressió
  • Formar-se de manera continuada

Per inscriure’t en aquesta oferta, prem i còpia al navegador el següent enllaç, o escaneja el codi BIDI http://tinyurl.com/ybh3oxbp

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.