Es requereix Peó (PO PN Delta de l’Ebre) 164 visites

La Diputació de Tarragona, que impulsa Polítiques Actives de Foment de l’Ocupació, requereix Peó der al parc Natural del Delta de l’Ebre.
Podeu consultar la infomració completa de l’oferta a:
 • Criteris d’accés als Pla d’Ocupació d’Espais Naturals 2019 [PDF]
Dades de l’oferta
 • Núm. oferta:  09-2019-26284
 • Estat: Oberta
 • Llocs ofertats: 3
 • Data prevista d’incorporació: 12 de desembre de 2019

Les persones interessades s’han d’inscriure en aquesta oferta a l’esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Les tasques a realitzar, entre d’altres, són:

 • Manteniment d’infraestructures amb la brigada del parc:
  • Manteniment de miradors i itineraris: netejar brossa, pintura, control d’adventícies, poda, desbrossar i manteniment d’infraestructures annexes
  • Conservació d’espècies i hàbitats: senyalització de zones de nidificació, construcció de rampes d’aneguets per als canals de reg i construcció de caixes niu
  • Recollida de brossa d’origen antròpic en espais naturals
Data prevista d’entrevista: 14 de novembre de 2019 – Es realitzaran a la seu del PN Delta de l’Ebre (Av. Catalunya, 46 – Deltebre)
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
Dades de la selecció:
 • Inscripcions:  Del 25 de setembre al 8 d’octubre
 • Oficina de treball: Oficina de Treball de la Generalitat de Tortosa, Passeig de Ribera, 27-29,
 • Data selecció:  14 de novembre de 2019
 • Lloc de la selecció:  Seu del Parc Natural del Delta de l’Ebre, Av. Catalunya, 46, 43580  Deltebre
Requisits:
 • Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO)
 • Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta
 • No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2018
 • Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic – A2*
 • *Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements

Documentació per portar el dia de la selecció:

 • Fotocòpia del DNI, junt amb l’original
 • Currículum amb fotografia
 • En cas que us sigui requerida:
  • Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1)
  • Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec)
  • Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català
Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.