Es requereix Sagristà, Catequist, Litúrgic Informàtic 308 visites

Parròquia d’Amposta requereix una persona per realitzar diferents tasques amb la finalitat d’ajudar al servei del culte parroquial, ajudar a participar en leseucaristies, en el cant i en el camp de la catequesis:

 • Tasques de sagristà
 • Tasques de cuidador litúrgic
 • Catequista
 • Tasques informàtiques parroquials
 • Col·laboració amb Càritas
 • Suport i ajuda a centre d’acollida
 • Atendre a les eprsones
 • Atendre a grups q s’apropen al temple
 • Donar a conèixer el temple
 • Manteniment del temple

Requisits:

 • Coneixements de natació i socorrisme: nivell baix
 • Informàtica: nivell mitjà
 • Idiomes:
  • Català: nivell mitjà, tant escrit com parlat
  • Castellà: nivell mitjà, tant escrit com parlat
  • Anglès: nivell elemental, tant escrit com parlat
 • Disposar de permís de conduir tipus B

Per a inscripcions en l’oferta i més inforació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.