Es requereixen Educadors/es Socials – Integradors/es Socials per substitucions a Tarragona 98 visites

Fundació Resilis cerca a persones amb la titulació de Grau o Diplomatura d’Educació Social (o que estiguin a
punt d’obtenir-la) o CFGS Integració Social per incorporar a la seva BORSA DE SUBSTITUTS/ES, per treballar
en els seus centres:

Fundació Resilis cerca a persones amb titulació de Grau o Diplomatura d’Educació Social (o que estiguin a
punt d’obtenir-la) i Integradors/res Socials per incorporar a la seva BORSA DE SUBSTITUTS/ES, per treballar
a qualsevol dels centres (CA, CRAE, CREI, Centre Obert, Pisos assistits, etc..) ubicats a les comarques del
Montsià i Baix Ebre.

Funcions:

 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
 • Realitzar accions educatives.
 • Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu (depenent de la durada
  de la substitució i del torn a substituir).
 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
 • Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

S’ofereix:

 • Possibilitat de participar en els processos de selecció per vacants estables.
 • Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social.

Requisits

 • Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
 • Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i
  l’adolescència.
 • Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CREI, CRAE o Centre
  d’Acollida.
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
 • Disponibilitat i flexibilitat horària.
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el
  Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central, abans
  de la contractació.

Per inscriure’t en aquesta oferta prem o còpia al navegador el següent enllaç o escaneja el codi BIDI.

http://tinyurl.com/yx9qdj7r  

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.