Es busca Educador/a Social – SPPAI Grèvol 108 visites

La Fundació Privada Resilis cerca un/a Educador/a Social pel SPAAI Grèvol a Roquetes (Baix Ebre).

Funcions a desenvolupar:

 • Intervenir com agent educatiu a nivell individual, grupal i/o comunitari.
 • Realitzar accions educatives.
 • Elaborar informes i documentació, planificar activitats i fer seguiment educatiu.
 • Desenvolupar tasques domèstiques i de vida quotidiana vetllant pel seu correcte compliment.
 • Coordinar-se interdisciplinàriament de forma interna i externa.

S’ofereix:

 • Contracte a temps parcial
 • Horari: divendres de 22,00h a 9,00h i dissabte de 21,00h a 9,00h
 • Categoria: Diplomat cicle continuat del Conveni d’Acció Social
 • Incorporació: immediata

Requisits:

 • Diplomatura/Grau en Educació Social o Habilitació (imprescindible).
 • Valorable disposar de formació complementària específica en el camp de la protecció a la infància i a
  l’adolescència.
 • Experiència prèvia amb infants i/o joves en situació d’exclusió social, preferiblement en CRAE, CREI o Centre
  d’Acollida.
 • Valorable coneixements de la llengua àrab .
 • És imprescindible domini del català parlat i escrit, domini dels paquets informàtics estàndards.
 • Disposar de carnet de conduir des de més d’1 any i vehicle propi.
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el
  Certificat d’Antecedents Penals per delictes de naturalesa sexual vigent, emès pel Registre Central,
  abans de la contractació.

Perfil competencial:

 • Actuar amb coherència amb el projecte del servei i la missió de l’entitat.
 • Respectar la dignitat de l’infant i jove, la seva família i la de totes les persones del centre, independentment
  del seu origen i de la seva cultura.
 • Ser objectiu i saber mantenir la distància òptima, establint vincles afectius de manera positiva que
  afavoreixin el creixement personal dels adolescents.
 • Capacitat de treballar a nivell individual i grupal.
 • Capacitat d’empatia per tal de comprendre millor a l’altre.
 • Capacitat de donar respostes immediates en situacions imprevistes.
 • Gestionar les crisis i els conflictes.
 • Ser creatiu/va i saber gestionar els recursos disponibles.
 • Capacitat de treballar sota pressió.
 • Formar-se de manera continuada.

Per inscriure’t en aquesta oferta prem o còpia al navegador el següent enllaç o escaneja el codi BIDI
http://tinyurl.com/y6nfkl4c

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.