Es sol·licita Operari 411 visites

L’empresa Muber Envàs, SL sol·licita Operari d’Indústria

Requisits:

  • Cicle Foramtiu de Grau Mitjà en Manteniment i Serveis a la Producció
  • Idiomes:
    • Castellà: Nivell elemental, tant escrit com parlat
  • Disposar de permis de conduir tipus B
  • Disposar de vehicle propi

Per a isncripcions en l’oferta i més informació feu clic aquí.

Només els candidats registrats a la web poden sol·licitar aquesta feina.